IPM-Rattenbeheersing

Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.
Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is er een apart centraal college van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben.
Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certificatieschema “IPM rattenbeheersing” en dit is vervolgens van toepassing voor al professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat het voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen de dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagmentbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR)

Meer informate over IPM-Rattenbeheersing treft u op de website van de KPMB
https://www.kpmb.nl/Stichting-KPMB/IPM-Rattenbeheersing